Het team

Door de liefde en de waardering voor dit stukje Surinaams cultureel erfgoed zijn wij, Jane, Ella en Michelle, ‘op elkaars pad gekomen’. De meerwaarde van onze samenwerking is dat daarmee verschillende achtergronden, vakgebieden en generaties bij elkaar komen. We zijn als zelfstandig onderzoekers aangesloten bij het Research Center for Material Culture, het onderzoekscentrum van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Samen met een groot netwerk van kotomisi en andere deskundigen en geïnteresseerden organiseren wij educatie activiteiten, publieke presentaties en andere projecten.Jane Stjeward-Schubert

Jane Stjeward-Schubert (Paramaribo, 1955) is koto- en angisa expert en hoedenmaker. Haar interesse in mode en kleding heeft zij van haar moeder overgenomen die thuis naaister was. Na haar emigratie vanuit Suriname in 1972 heeft zij zich verder gespecialiseerd in het maken van maatkleding. Haar liefde voor Surinaams cultureel erfgoed en haar mode achtergrond zorgden voor de gedrevenheid om alles over de koto en de angisa te willen leren. Inmiddels staat de angisa op de lijst van Unesco als immaterieel cultureel erfgoed van Nederland en Suriname. Waar mogelijk levert Jane haar bijdrage om over de angisa en haar geschiedenis te vertellen en om de techniek van het vouwen van deze bijzondere hoofddoek aan anderen te leren. 

Ella Broek

Ella Broek (Ottoland, 1980) is kostuummaker en antropoloog en momenteel associate researcher bij het Research Centre for Material Culture. Haar interesses liggen op het snijvlak van sociale wetenschappen en cultureel erfgoedstudies en het multidisciplinaire veld van mode waar ambacht, ontwerp en theorie samenkomen. Binnen deze algemene focus neemt haar huidige werk de dynamische relatie tussen kleding en het lichaam als primair onderwerp, waarbij ze kleding (en wat kleding kan doen) binnen verschillende culturele tradities bespreekt en onderzoekt. 

Michelle Piergoelam

Michelle Piergoelam (Rotterdam, 1997) is kunstfotograaf, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze creëert visuele verhalen op basis van culturele mythes, dromen en herinneringen. Ze maakt bewust gebruik van inheemse legendes, geografie en antropologie om onderbelichte delen van de geschiedenis te behouden en te delen. Ondanks haar Surinaamse achtergrond wist ze weinig van het land af. Haar nieuwsgierigheid om hier meer over te willen leren zette haar aan tot het onderzoeken van de culturele verhalen, sprookjes en mythes. Daarbij is het fictieve karakter voor haar een belangrijke ingang naar de cultuur en draagt het verbeelden hiervan bij aan haar bewustwording en betekenisgeving. 

Using Format