ANBI


ANBI Informatie

Naam: Stichting Tailors & Wearers

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 862919113

Contactgegevens:
Hillevliet 90
3074 KD Rotterdam
info@tailorsandwearers.com

Bank NR: NL44TRIO0320330494

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het onderzoeken en behouden, presenteren en het geven van educatie met betrekking tot culturele klederdracht van Afro diaspora in het algemeen en Afro-Surinaams in het bijzonder en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verzamelen en delen van kennis. Dit doet zij door het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en presentaties, het maken van publicaties en educatie materiaal, het verzorgen van workshops en het fungeren als een kennisplatform, online en offline, voor geïnteresseerden en beoefenaars.

Honorering

De bestuurders kunnen een beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. Voor het toekennen van een beloning, is schriftelijke toestemming van de raad van toezicht vereist. Zij hebben tevens recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Toelichting:
De bestuurders krijgen geen beloning voor hun functie als bestuurder van de stichting. Wel kunnen zij een beloning ontvangen voor hun beroep gerelateerde uitvoerende werkzaamheden.

Bestuurders

E. Broek (Bestuurslid)
J. Stjeward-Schubert (Bestuurslid)
M.C. Piergoelam (Bestuurslid)
P. Bouva (Voorzitter / Raad van toezicht lid)
Y. Meessen (Secretaris / Raad van toezicht lid)
M. Pierau (Penningmeester / Raad van toezicht lid)
I. Vreugd (Raad van toezicht lid)

Beleidsplan: https://drive.google.com/file/d/19C5oiv6VcI_RiLbMZe0CIem1uSw_NeBJ/view?usp=sharing

Jaarverslag + Jaarrekening: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YsV4-dH81VxEURw8Bacslxem0qjC4KCr

Using Format